Tag Archive: bán xe Cub 82

Mới
XE CUB 82 JAPAN XANH RÊU
14.800.000 đ 12.600.000 đ
- Bộ giá lượn yếm, bộ bảo vệ máy
- Yên ngồi phụ, Giỏ mây
- Mũ bảo hiểm, Áo đi mưa