Tag Archive: hot

Mặc định
XE MÁY ĐIỆN XMEN GT 2018
17.900.000 đ 13.300.000 đ
- Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
Mới
XE MÁY ĐIỆN VESPAS DIBAO 2018
17.500.000 đ 13.500.000 đ
- - Miễn phí 01 năm bảo dưỡng
- - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
Mặc định
XE MÁY ĐIỆN XTREME V5
19.500.000 đ 14.300.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Miễn phí bảo dưỡng 12 tháng
Mới
XE MÁY ĐIỆN AIMA JEEK
25.000.000 đ 17.800.000 đ
- - Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
- - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
Mới
XE MÁY ĐIỆN GIANT M133DS
18.800.000 đ 14.600.000 đ
- - Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
- - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
Hot
XE MÁY ĐIỆN VESPA ROMA S
17.200.000 đ 12.900.000 đ
- Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
Mới
XE MÁY ĐIỆN VESPA CLASSIC
16.900.000 đ 12.900.000 đ
- Giao hàng miễn phí 30km nội thanh
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Hot
XE ĐẠP ĐIỆN M133 SPORT 2018
10.000.000 đ 7.300.000 đ
- - Tặng biển số đẹp thời trang
- - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
Mới
XE MÁY ĐIỆN ZOOMER 2018
15.000.000 đ 12.590.000 đ
- Miễn phí 01 năm bảo dưỡng
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ