Xe cub 81

Mặc định
XE CUB 81 HALIM
18.500.000 đ 13.500.000 đ
- Bộ giá lượn yếm, Bộ bảo vệ máy
- Yên ngồi phụ, Giỏ mây
- Mũ bảo hiểm, Áo mưa
Mặc định
XE CUB 81 NEW 50CC
18.000.000 đ 15.900.000 đ
- Bộ giá lượn yếm, Bộ bảo vệ máy
- Yên ngồi phụ, Giỏ mây
- Mũ bảo hiểm, Áo đi mưa
Mặc định
XE CUB VTMOTOR BẢN ĐẶC BIỆT
18.500.000 đ 14.500.000 đ
- Bộ giá lượn yếm, bộ bảo vệ máy
- Yên ngồi phụ, Giỏ mây
- Mũ bảo hiểm, Áo đi mưa
Mặc định
XE CUB 81 HALIM
17.900.000 đ 13.500.000 đ
- Bộ giá lượn yếm, bộ bảo vệ máy
- Yên ngồi phụ, Giỏ mây
- Mũ bảo hiểm, Áo mưa
Mặc định
XE CUB 81 ESPERO
14.500.000 đ 13.500.000 đ
- Phí trước bạ + Biển số
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
- Giỏ sắt + yên sau
Mặc định
XE CUB 81 VTMOTOR
18.500.000 đ 13.800.000 đ
- Bộ giá lượn yếm, bộ bảo vệ máy
- Yên ngồi phụ, Giỏ mây
- Mũ bảo hiểm, Áo đi mưa
Mặc định
XE CUB 81 JAPAN ĐEN BÓNG
14.500.000 đ 11.900.000 đ
- Bộ giá lượn yếm, bộ bảo vệ máy
- Yên ngồi phụ, Giỏ mây
- Mũ bảo hiểm, Áo đi mưa
Mới
XE CUB 81 JAPAN XANH BIỂN
14.500.000 đ 12.500.000 đ
- Bộ giá lượn yếm, bộ bảo vệ máy
- Yên ngồi phụ, Giỏ mây
- Mũ bảo hiểm, Áo đi mưa
0903043333
Hotline

Kinh Doanh 1: 090.166.2888

Kinh Doanh 2: 098.444.3388

Kỹ Thuật: 090.222.1418

Kế Toán: 098.886.2386

1
Gửi tin nhắn cho chúng tôi qua Facebook