AIMA

XE MÁY ĐIỆN AIMA JEEK 2019 Hết Hàng
XE MÁY ĐIỆN AIMA JEEK 2019
18.800.000 đ 16.800.000 đ
- - Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
- - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
XE MÁY ĐIỆN AIMA INMAI Hết Hàng
XE MÁY ĐIỆN AIMA INMAI
19.000.000 đ 14.800.000 đ
- - Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
- - Mũ bảo hiểm trị giá 250.000Đ
XE MÁY ĐIỆN AIMA PROUD Hết Hàng
XE MÁY ĐIỆN AIMA PROUD
20.000.000 đ 11.900.000 đ
- - Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
- - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
XE MÁY ĐIỆN MILAN 2S 2016 Hết Hàng
XE MÁY ĐIỆN MILAN 2S 2016
14.500.000 đ 10.900.000 đ
- - Miễn phí 01 năm bảo dưỡng
- - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ