XE CUB

Mặc định
XE CUB 81 VTMOTOR KEM
18.500.000 đ 13.800.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành
Mặc định
XE CUB CLASSIC 50CC
18.900.000 đ 16.900.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Bộ bảo vệ máy, lượn yếm
Mặc định
XE CUB 81 HALIM KEM
18.500.000 đ 13.500.000 đ
- Bộ giá lượn yếm, Bộ bảo vệ máy
- Yên ngồi phụ, Giỏ mây
- Mũ bảo hiểm, Áo mưa
Mặc định
XE CUB 81 NEW 50CC
18.000.000 đ 14.800.000 đ
- Bộ giá lượn yếm, Bộ bảo vệ máy
- Yên ngồi phụ, Giỏ mây
- Mũ bảo hiểm, Áo đi mưa
Mặc định
XE CUB 81 INDO TRẮNG
17.900.000 đ 13.600.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành
Mặc định
XE CUB 81 HALIM TRẮNG
18.500.000 đ 13.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành
Mặc định
XE CUB 81 VTMOTOR ĐEN NHÁM
18.500.000 đ 13.800.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000
- Giao hàng miễn phí 30Km nội thành
Mặc định
XE CUB VTMOTOR VÀNH ĐÚC
18.500.000 đ 14.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000
- Bộ bảo vệ yếm, máy, đèn hậu
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành
Mặc định
XE CUB 81 HALIM XANH LAM
17.900.000 đ 13.500.000 đ
- Bộ giá lượn yếm, bộ bảo vệ máy
- Yên ngồi phụ, Giỏ mây
- Mũ bảo hiểm, Áo mưa
Mặc định
XE CUB 81 DAISIM KOREA
14.500.000 đ 11.900.000 đ
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
- Giỏ sắt + yên sau
Mặc định
XE CUB 81 VTMOTOR XANH THAN
18.500.000 đ 13.800.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành
Mặc định
XE CUB 81 INDO KEM
17.900.000 đ 13.600.000 đ
- Bộ giá lượn yếm, bộ bảo vệ máy
- Yên ngồi phụ, Giỏ mây
- Mũ bảo hiểm, Áo đi mưa
0903043333
Hotline

Khiếu nại: 0903.04.3333

Bảo hành: 098.886.2386

Kỹ Thuật: 090.222.1418

Mua hàng: 090.166.2888

Mua hàng: 098.444.3388