DKBIKE

XE GA 50CC ROMA SX Mặc định
XE GA 50CC ROMA SX
24.900.000 đ 23.500.000 đ
- Tặng 100% phí trước bạ trị giá 500.000đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao xe trong nội thành 30km
XE MÁY ĐIỆN DK GOGO NEW Mặc định
XE MÁY ĐIỆN DK GOGO NEW
19.500.000 đ 18.900.000 đ
- Tặng 100% phí trước bạ trị giá 500.000đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành
XE MÁY ĐIỆN DK ROMA SX – Mới 2023 Mặc định
XE MÁY ĐIỆN DK ROMA SX – Mới 2023
20.500.000 đ 19.900.000 đ
- Tặng 100% phí trước bạ trị giá 500.000đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành
XE GA 50CC DK CREA MONO Mặc định
XE GA 50CC DK CREA MONO
25.500.000 đ 22.500.000 đ
- Tặng 100% phí trước bạ trị giá 500.000đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao xe (nội thành Hà Nội)
XE MÁY ĐIỆN XMAN ONE Mặc định
XE MÁY ĐIỆN XMAN ONE
17.900.000 đ 17.500.000 đ
- Tặng 100% phí trước bạ trị giá 500.000đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao xe trong nội thành 30km
XE ĐẠP ĐIỆN DK 133M Mặc định
XE ĐẠP ĐIỆN DK 133M
12.500.000 đ 12.500.000 đ
- Tặng 100% phí trước bạ trị giá 500.000đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Khóa báo động chống trộm cao cấp
XE MÁY ĐIỆN DK GOGO S Mặc định
XE MÁY ĐIỆN DK GOGO S
Liên hệ trực tiếp
- Tặng 100% phí trước bạ trị giá 500.000đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao xe trong nội thành 30km
XE MÁY ĐIỆN ROMA LITE Mặc định
XE MÁY ĐIỆN ROMA LITE
18.990.000 đ 18.490.000 đ
- Tặng 100% phí trước bạ trị giá 500.000đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao xe trong nội thành 30km
XE MÁY ĐIỆN DK ROMA Si Mặc định
XE MÁY ĐIỆN DK ROMA Si
23.990.000 đ 23.900.000 đ
- Tặng 100% phí trước bạ trị giá 500.000đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành
XE MÁY ĐIỆN DK XMAN X2 Mặc định
XE MÁY ĐIỆN DK XMAN X2
17.900.000 đ 17.900.000 đ
- Tặng 100% phí trước bạ trị giá 500.000đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao xe trong nội thành 30km
XE ĐẠP ĐIỆN DK TRON Mặc định
XE ĐẠP ĐIỆN DK TRON
13.500.000 đ 12.900.000 đ
- Tặng 100% phí trước bạ trị giá 500.000đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao xe trong nội thành 30km
XE ĐẠP ĐIỆN SPARTA Mặc định
XE ĐẠP ĐIỆN SPARTA
14.500.000 đ 14.500.000 đ
- Tặng 100% phí trước bạ trị giá 500.000đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành