DKBIKE

Mặc định
XE GA 50CC ROMA SX
24.900.000 đ 23.900.000 đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000Đ
- Miễn phí giao xe trong nội thành 30km
Mặc định
XE MÁY ĐIỆN DK GOGO NEW
19.500.000 đ 18.990.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành
Mặc định
XE MÁY ĐIỆN DK ROMA SX
20.500.000 đ 19.900.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành
Mặc định
XE GA 50CC DK CREA MONO
25.500.000 đ 22.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao xe (nội thành Hà Nội)
Mặc định
XE ĐẠP ĐIỆN DK 133M
12.500.000 đ 12.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Khóa báo động chống trộm cao cấp
Mặc định
XE MÁY ĐIỆN DK GOGO S
18.900.000 đ 18.900.000 đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao xe trong nội thành 30km
Mặc định
XE MÁY ĐIỆN ROMA LITE
18.990.000 đ 18.490.000 đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao xe trong nội thành 30km
Mặc định
XE MÁY ĐIỆN DK ROMA Si
23.990.000 đ 23.990.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành
Mặc định
XE MÁY ĐIỆN Aima JEEK 2021
25.000.000 đ 17.990.000 đ
- Tặng 100% phí trước bạ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
Mặc định
XE MÁY DK WAYS 50CC
16.500.000 đ 14.900.000 đ
- Tặng 100% phí trước bạ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000Đ
Mặc định
XE MÁY ĐIỆN DK XMAN X2
17.900.000 đ 17.000.000 đ
- Tặng 100% phí trước bạ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000Đ
Mặc định
XE MÁY ĐIỆN XMAN ONE
17.900.000 đ 17.500.000 đ
- Tặng 100% phí trước bạ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
0903043333