XE MÁY 50CC

Mặc định
XE GA 50CC ROMA SE
22.000.000 đ 21.500.000 đ
- - Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
- - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
Mặc định
XE GA 50CC GIORNO PHANH ĐĨA
25.000.000 đ 16.300.000 đ
- Giao hàng miễn phí nội thành
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Mặc định
XE GA 50CC VPC8
21.000.000 đ 18.500.000 đ
- - Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
- - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
Mặc định
XE WAVE HALIM 50CC Bản Đặc Biệt
19.500.000 đ 14.800.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Giao hàng miễn phí 30km
Mặc định
XE WAVE HALIM 50CC
17.800.000 đ 14.000.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Miễn phí giao xe 30km
Mặc định
XE GA 50CC NIO S
27.900.000 đ 19.900.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Giao hàng miễn phí nội thành
Mặc định
XE CUB 81 HALIM
18.500.000 đ 13.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Miễn phí giao hàng 30km
Mặc định
XE CUB 81 NEW 50CC
18.000.000 đ 14.800.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Miễn phí giao hàng 30Km
Mặc định
XE MÁY SI HALIM 50CC VÀNH ĐÚC
19.500.000 đ 13.800.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Miễn phí giao hàng 30Km
Mặc định
XE GA 50CC GIORNO 2019
26.900.000 đ 18.900.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Giao hàng miễn phí nội thành
Mặc định
XE MÁY SI HALIM 50CC
18.000.000 đ 12.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Miễn phí giao hàng 30Km
Mặc định
XE CUB VTMOTOR BẢN ĐẶC BIỆT
18.500.000 đ 14.800.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Miễn phí giao hàng 30Km
0903043333
Hotline

Kinh Doanh 1: 090.166.2888

Kinh Doanh 2: 098.444.3388

Kỹ Thuật: 090.222.1418

Kế Toán: 098.886.2386