YADEA

Mặc định
XE MÁY ĐIỆN YADEA ODORA S1
20.500.000 đ 20.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao xe trong nội thành 30km
Mới
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị trá 250.000đ
- Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
Mới
XE MÁY ĐIỆN YADEA S3
20.990.000 đ 20.990.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị trá 250.000đ
- Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
Mới
XE MÁY ĐIỆN YADEA XMEN NeO
19.500.000 đ 17.590.000 đ
- Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
Mặc định
XE MÁY ĐIỆN YADEA G5 LITE
23.000.000 đ 22.000.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn 250.000Đ
- Miễn phí giao xe 30km nội thành
Mặc định
XE MÁY ĐIỆN YADEA E3
19.000.000 đ 16.990.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩm trị giá 250.000đ
- Giao xe miễn phí 30km nội thành
Mặc định
XE ĐẠP ĐIỆN YADEA IGO
15.990.000 đ 14.990.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành
Mặc định
XE MÁY ĐIỆN YADEA VIGOR
22.500.000 đ 19.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm cao cấp trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao xe (nội thành Hà Nội)
Hot
XE MÁY ĐIỆN YADEA G5
39.990.000 đ 29.990.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩm trị giá 250.000đ
- Giao xe miễn phí 30km nội thành
Mặc định
XE MÁY ĐIỆN YADEA BUYE
22.990.000 đ 21.990.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị trá 250.000đ
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành
Mới
XE MÁY ĐIỆN YADEA ODORA
20.500.000 đ 19.990.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành
Mặc định
XE ĐẠP ĐIỆN YADEA i5 S
15.000.000 đ 14.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn 250.000Đ
- Miễn phí giao xe 30km nội thành
0903043333