XE SỐ 50CC

Mặc định
XE MÁY SYM GALAXY 50CC ĐEN ĐÚC
18.500.000 đ 17.900.000 đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Giao hàng miễn phí nội thành
Mặc định
XE MÁY SYM GALAXY 50CC XANH TRẮNG
17.500.000 đ 16.500.000 đ
- - Mũ bảo hiểm đạt chuẩm trị giá 250.000đ
- - Giao xe miễn phí 30km nội thành
Mặc định
XE WAVE HALIM 50CC VÀNH ĐÚC
16.500.000 đ 13.990.000 đ
- Bộ giá lượn yếm, Bộ bảo vệ máy
- Mũ bảo hiểm, Áo đi mưa
Mặc định
XE WAVE HALIM 50CC ĐEN
17.800.000 đ 13.600.000 đ
- Bộ giá lượn yếm, Bộ bảo vệ máy
- Mũ bảo hiểm, Áo đi mưa
Mặc định
XE MÁY SYM GALAXY 50CC ĐỎ TRẮNG
17.500.000 đ 16.500.000 đ
- - Mũ bảo hiểm đạt chuẩm trị giá 250.000đ
- - Giao xe miễn phí 30km nội thành
Mặc định
XE MÁY SI HALIM 50CC VÀNH ĐÚC
16.500.000 đ 13.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Áo mưa thời trang
Mặc định
XE MÁY DREAM 50CC
15.000.000 đ 14.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao hành 30km nội thành
Mặc định
XE WAVE VICTORIA 50CC TRẮNG
17.200.000 đ 12.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000
- Miễn phí giao hành 30km nội thành
Mặc định
XE WAVE VICTORIA 50CC XANH LAM
17.200.000 đ 12.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000
- Miễn phí giao hàng 30Km nội thành
Mặc định
XE WAVE VICTORIA 50CC XANH NGỌC
17.200.000 đ 12.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành
Mặc định
XE WAVE HALIM 50CC ĐỎ
17.800.000 đ 13.600.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000
- Miễn phí giao xe 30km nội thành
Mặc định
XE MÁY SYM ANGEL 110R
18.800.000 đ 17.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao xe nội thành 30km
0903043333
Hotline

Khiếu nại: 0903.04.3333

Bảo hành: 098.886.2386

Kỹ Thuật: 090.222.1418

Mua hàng: 090.166.2888

Mua hàng: 098.444.3388