PHỤ TÙNG

TAY GA XE NIJIA
600.000 đ 350.000 đ
SẠC XE AIMA JEEK
850.000 đ 700.000 đ
ĐIỀU TỐC XE XMEN GT
1.800.000 đ 1.200.000 đ
SẠC XE MILAN
550.000 đ 450.000 đ
ỐP GẦM XMEN
250.000 đ 130.000 đ
DÂY ĐỘNG CƠ
250.000 đ 100.000 đ
TAY PHANH XMEN
150.000 đ 80.000 đ
MẶT NẠ XE XMEN
350.000 đ 180.000 đ
SĂM XE ĐIỆN
150.000 đ 80.000 đ
VÀNH XE NIJIA
450.000 đ 300.000 đ
SẠC PIN 36V
500.000 đ 400.000 đ
SẠC PIN 48V
500.000 đ 400.000 đ
VÀNH ĐÈN XE CUB
200.000 đ 150.000 đ
ĐÈN PHA XE NIJIA
350.000 đ 200.000 đ
GIỎ SẮT
150.000 đ 100.000 đ
GIỎ MÂY
150.000 đ 100.000 đ
GƯƠNG XE CUB
150.000 đ 100.000 đ
YÊN SAU XE CUB 81
250.000 đ 140.000 đ
XI NHAN SAU CUB 81
250.000 đ 120.000 đ
KHÓA CÀNG XE CUB
180.000 đ 150.000 đ
CHIP XI NHAN
100.000 đ 40.000 đ
XI NHAN NIJIA
80.000 đ 50.000 đ
PIN XE ĐIỆN 36V
5.000.000 đ 3.800.000 đ
TAY GA M133
400.000 đ 250.000 đ
TAY GA 133S
400.000 đ 250.000 đ
SẠC 60V – 20AH
450.000 đ 300.000 đ
LỐP XE M133
550.000 đ 450.000 đ
ĐỒNG HỒ XMEN
350.000 đ 250.000 đ
BỘ KHÓA 133S
350.000 đ 250.000 đ
PIN XE ĐIỆN 48V
5.500.000 đ 4.000.000 đ
BỘ NHỰA CUB 81
2.500.000 đ 1.600.000 đ
IC ĐA NĂNG 1000W
1.250.000 đ 650.000 đ
IC ĐA NĂNG 800W
1.200.000 đ 650.000 đ
IC ĐA NĂNG 350W
800.000 đ 450.000 đ
IC ĐA NĂNG 500W
850.000 đ 500.000 đ
CÒI XE ĐIỆN
100.000 đ 50.000 đ
0903043333
Hotline

Khiếu nại: 0903.04.3333

Bảo hành: 0988.862386

Kỹ Thuật: 090.222.1418

Mua hàng: 0904.998899

Mua hàng: 0916.05.5588

Mua hàng: 0931.82.4888

Zalo: 0984.44.3388