PHỤ TÙNG

BỘ KHÓA XE NIJIA
500.000 đ 350.000 đ
TAY GA XE NIJIA
600.000 đ 350.000 đ
SẠC XE VESPA ROMA
800.000 đ 450.000 đ
SẠC XE AIMA JEEK
850.000 đ 700.000 đ
ĐIỀU TỐC XE XMEN GT
1.800.000 đ 1.200.000 đ
ĐIỀU TỐC XE NIJIA
1.600.000 đ 800.000 đ
Sạc xe MILAN
550.000 đ 450.000 đ
ỐP GẦM XMEN
250.000 đ 130.000 đ
DÂY ĐỘNG CƠ
250.000 đ 100.000 đ
TAY PHANH XMEN
150.000 đ 80.000 đ
MẶT NẠ XE XMEN
350.000 đ 180.000 đ
SĂM XE ĐIỆN
150.000 đ 80.000 đ
VÀNH XE NIJIA
450.000 đ 300.000 đ
ỐP ĐÈN PHA XMEN
180.000 đ 120.000 đ
SẠC PIN 36V
500.000 đ 400.000 đ
SẠC PIN 48V
500.000 đ 400.000 đ
Vành đèn xe CUB
200.000 đ 150.000 đ
Đèn pha xe NIJIA
350.000 đ 200.000 đ
GIỎ SẮT
150.000 đ 100.000 đ
Giỏ mây
150.000 đ 100.000 đ
GƯƠNG XE CUB
150.000 đ 100.000 đ
Yên Sau Xe Cub 81
250.000 đ 140.000 đ
XI NHAN SAU CUB 81
250.000 đ 120.000 đ
KHÓA CÀNG XE CUB
180.000 đ 150.000 đ
Chip Xi Nhan
100.000 đ 40.000 đ
XI NHAN NIJIA
80.000 đ 50.000 đ
KHÓA ĐIỆN MILAN
250.000 đ 180.000 đ
TAY GA M133
400.000 đ 250.000 đ
Tay ga 133S
400.000 đ 250.000 đ
SẠC 60V – 20AH
450.000 đ 300.000 đ
LỐP XE M133
550.000 đ 450.000 đ
ĐỒNG HỒ XMEN
350.000 đ 250.000 đ
BỘ KHÓA 133S
350.000 đ 250.000 đ
BỘ NHỰA CUB 81
2.500.000 đ 1.600.000 đ
IC đa năng 1000W
1.250.000 đ 650.000 đ
IC Đa Năng 800W
1.200.000 đ 650.000 đ
IC ĐA NĂNG 350W
800.000 đ 450.000 đ
IC ĐA NĂNG 500W
850.000 đ 500.000 đ
CÒI XE ĐIỆN
100.000 đ 50.000 đ