VESPA

Mới
XE MÁY ĐIỆN YADEA ODORA
20.500.000 đ 19.990.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành
Mặc định
XE MÁY ĐIỆN VESPA VALERIO GS
17.900.000 đ 17.500.000 đ
- Giao hàng miễn phí 30km nội thanh
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Mới
XE MÁY ĐIỆN CREA ESPERO
20.500.000 đ 18.900.000 đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao xe trong nội thành 30km
Mới
XE MÁY ĐIỆN VESPA VS ESPERO
18.500.000 đ 16.900.000 đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao xe trong nội thành 30km
Mới
XE MÁY ĐIỆN VESPA CLASSIC ESPERO
19.000.000 đ 17.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao xe trong nội thành 30km
Hot
XE MÁY ĐIỆN VESPA VENUS
16.000.000 đ 15.900.000 đ
- Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
Mặc định
XE MÁY ĐIỆN DK ROMA SX
20.500.000 đ 19.900.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Miễn phí giao hàng 30km nội thành
Mặc định
XE MÁY ĐIỆN VESPA VALERIO SP
19.500.000 đ 15.500.000 đ
- Miễn phí giao hàng nội thành 30Km
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000Đ
Mặc định
XE MÁY ĐIỆN GOGO ONE
16.500.000 đ 15.900.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Giao xe miễn phí 30Km nội thành
Hết Hàng
XE ĐIỆN VESPA VALERIO
Liên hệ trực tiếp
- - Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
- - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
Hết Hàng
XE MÁY ĐIỆN VESPA NAPOLI
Liên hệ trực tiếp
- Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
0903043333