XE WAVE 50CC

XE WAVE HALIM 50CC Mới
XE WAVE HALIM 50CC
17.800.000 đ 16.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn 250.000Đ
- Miễn phí giao xe 30km nội thành
XE WAVE HALIM 50CC (BẢN ĐẶC BIỆT) Mặc định
XE WAVE HALIM 50CC (BẢN ĐẶC BIỆT)
17.500.000 đ 17.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn 250.000Đ
- Miễn phí giao xe 30km nội thành
XE WAVE HYOSUNG 50CC Mặc định
XE WAVE HYOSUNG 50CC
17.000.000 đ 13.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000Đ
- Miễn phí giao xe nội thành 30Km
XE MÁY ALLY WAVE 50CC Thanh lý
XE MÁY ALLY WAVE 50CC
Liên hệ trực tiếp
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn 250.000Đ
- Miễn phí giao hàng nội thành 30km
XE WAVE ESPERO 50CC Mặc định
XE WAVE ESPERO 50CC
17.200.000 đ 14.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn 250.000Đ
- Miễn phí giao xe 30km nội thành