XE GA 50CC

Mặc định
XE GA 50CC ROMA SE
22.000.000 đ 21.500.000 đ
- - Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
- - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
Mặc định
XE GA 50CC VPC8
21.000.000 đ 19.500.000 đ
- - Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
- - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
Mặc định
XE GA SYM ELITE 50CC ĐEN NHÁM
25.500.000 đ 22.600.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Giao xe miễn phí 30km nội thành
Mặc định
XE GA 50CC DIAMOND
23.500.000 đ 20.300.000 đ
- - Tặng balo thời trang
- - Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
Mới
XE GA 50CC HALIM
21.000.000 đ 19.000.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Ba lô thời trang
Mặc định
XE GA 50CC GIORNO PHANH ĐĨA
25.000.000 đ 16.800.000 đ
- Giao hàng miễn phí nội thành
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Mặc định
XE GA 50CC NIO S
27.900.000 đ 19.900.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Giao hàng miễn phí nội thành
Mặc định
XE GA 50CC CREA
22.000.000 đ 17.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Giao hành miễn phí nội thành
Mặc định
XE GA 50CC GIORNO 2019
26.900.000 đ 18.900.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Giao hàng miễn phí nội thành
Mặc định
XE GA 50CC GOGOLO
21.000.000 đ 19.900.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Giao hàng miễn phí 30km nội thành
Mặc định
XE GA SYM PASSING 50CC
16.500.000 đ 24.800.000 đ
Mặc định
XE GA KYMCO CANDY HI 50CC
24.000.000 đ 23.100.000 đ
- Miễn phí vận chuyển nội thành 30km
- Tặng mũ bảo hiểm trị giá 250.000 đ
0903043333
Hotline

Khiếu nại: 0903.04.3333

Bảo hành: 098.886.2386

Kỹ Thuật: 090.222.1418

Mua hàng: 090.166.2888

Mua hàng: 098.444.3388