Xe cub

Mặc định
XE CUB VTMOTOR XANH DA TRỜI
18.500.000 đ 13.800.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Giao xe miễn phí 30km nội thành Hà Nội
Mặc định
XE CUB VTMOTOR MÀU KEM
18.500.000 đ 13.800.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn trị giá 250.000đ
- Giao xe miễn phí 30km nội thành Hà Nội
Mặc định
XE GA 50CC GIORNO PHANH ĐĨA TRẮNG
25.000.000 đ 18.300.000 đ
- Giao hàng miễn phí nội thành
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Mặc định
XE GA 50CC GIORNO PHANH ĐĨA ĐỎ MẬN
25.000.000 đ 18.300.000 đ
- Giao hàng miễn phí nội thành
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Mặc định
XE GA 50CC CREA ĐỎ
25.000.000 đ 18.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Giao hành miễn phí nội thành
Mặc định
XE GA 50CC JOCI S9 ĐỎ NHÁM
26.500.000 đ 19.800.000 đ
- Giao hàng miễn phí nội thành
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Mặc định
XE GA 50CC JOCI S9 ĐỎ
26.500.000 đ 19.800.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Giao hàng miễn phí nội thành
Mặc định
XE GA 50CC GIORNO TRẮNG BẠC
22.000.000 đ 16.800.000 đ
- Giao hành miễn phí nội thành
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Mặc định
XE GA 50CC GIORNO ĐỎ TRẮNG
22.000.000 đ 15.500.000 đ
- Giao hàng miễn phí nội thành
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Mặc định
XE GA 50CC ELITE SYM
25.500.000 đ 21.500.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩm trị giá 250.000đ
- Giao xe miễn phí 30km nội thành
Mặc định
XE GA 50CC GIORNO NEW
22.000.000 đ 16.800.000 đ
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
- Bảo dưỡng miễn phí 12 tháng
- Giao hàng miễn phí nội thành
Mặc định
XE GA 50CC GIORNO XANH
22.000.000 đ 15.500.000 đ
- Giao hàng miễn phí nội thành
- Mũ bảo hiểm đạt chuẩn
0903043333
Hotline

Kinh Doanh 1: 090.166.2888

Kinh Doanh 2: 098.444.3388

Kỹ Thuật: 090.222.1418

Kế Toán: 098.886.2386